Історія кафедри

Кафедра розташована на трьох клінічних базах: відділ «Терапевтична стоматологія» розташований на базі КЗ «Стоматологічна клінічна поліклініка № 1», м. Кривий Ріг, пл. Визволення, 5; відділ «Хірургічна стоматологія» розташований на базі КЗ «Міська клінічна лікарня № 2», м. Кривий Ріг, пл. 30-річчя Перемоги, 2; відділ «Ортопедична стоматологія» розташований на базі КЗ «Стоматологічна клінічна поліклініка № 2», м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 12.

1 червня 1976 року були організовані кафедри післядипломного навчання – терапевтична – її засновником і керівником був Ігор Сергійович Мащенко, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Основними напрямками роботи кафедри була діагностика, лікування і профілактика захворювань тканин пародонту. За підсумками роботи були захищені 1 докторська і 4 кандидатські дисертації.

Хірургічний відділ кафедри очолював доцент Василь Терентійович Лук’яненко, основними розробками кафедри стали діагностика і лікування ушкоджень ЩЛД та профілактика запальних ускладнень. За науковими розробками захищені 1 докторська і 4 кандидатські дисертації.

Нині на теренах організації медичної служби у місті виконує обов’язки начальника Управління охорони здоров’я Криворізького міського виконавчого комітету вихованець кафедри кандидат медичних наук, доцент Олександр Арсентійович Світловський. За заслуги перед містом нагороджений Почесними Знаками ІІІ, ІІ, І ступенів.

Ортопедичний відділ очолювала професор Лілія Павлівна Баринова. Науковими дослідженнями стали лікування зубощелепних деформацій та протезування знімними і незнімними зубними протезами. За результатами досліджень були захищені 1 докторська і 3 кандидатські дисертації.

У 1993 році у результаті об’єднання кафедр терапевтичної і хірургічної стоматології була реорганізована кафедра стоматології ФПО Дніпропетровської державної медичної академії, у 1998 році до кафедри була приєднана і кафедра ортопедичної стоматології. З 1993 року кафедру очолював доктор медичних наук, професор Микола Михайлович Гордіюк.

 • Теперешній завідувач - к.мед.н., доцент Глазунов Олег Анатолійович.

 • · Закінчив Дніпропетровський медичний інститут у 1984 році

 • · Закінчив заочну аспірантуру на кафедрі госпітальної терапевтичної стоматології Дніпропетровського медичного інституту у 1991-1995 рр.

 • · Загальний трудовий стаж роботи за спеціальністю – 28 років

 • · Працює на кафедрі з 2004 року

 • · Кваліфікаційна категорія стоматолога-ортопеда – вища з 2005 року, атестований у МОЗ України.

 • · У 1996 р. у спецраді УМСА (м. Полтава) захистив кандидатську дисертацію за темою «Применение интерфероногенов в лечении гингивитов у часто и длительно болеющих детей»

 • · Вчене звання – кандидат медичних наук, 1996 рік

 • доцент, 2008 рік

 • доктор медичних наук, 2014 рік

 • професор, 2015 рік

 • · Автор понад 100 наукових публікацій, з них:

 • · у фахових журналах - 52

 • · у матеріалах науково-практичних конференцій, з’їздів - 38

 • · зарубіжних публікацій – 14

 • · Галузеве нововведення - 2

 • · Патентів України на винаходи – 6

 • · Методичних посібників – 2

 • · Навчально-методичний посібник – 1

 • · Співавтор підручника «Стоматологія» в 2 Т. для лікарів-інтернів – 2

Захистив докторську дисертацію у спецраді ДУ «Інститут стоматології НАМН України» м.Одеса, за темою «Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань у робітників гірничорудної промисловості»

За період існування кафедри пройшли удосконалення понад 14000 лікарів-стоматологів та біля 1200 лікарів-інтернів та магістрів і клінічних ординаторів.

Співробітники кафедри приймають участь у створенні банку тестових фахових завдань для лікарів-інтернів до ліцензійного іспиту «КРОК-3», методичної літератури для клінічних баз заочної частини інтернатури, є розробниками регіональної програми профілактики основних стоматологічних захворювань, запроваджують новітні технології в учбовий процес, готують лікарів-інтернів до участі у Всеукраїнських конкурсах професійної майстерності (м. Полтава), створюють навчально-виробничі програми тематичного удосконалення для лікарів-стоматологів на циклах ТУ, ПАЦ, стажування та спеціалізації за фахом «Терапевтична, хірургічна, ортопедична, загальна стоматології», приймають участь у курації та наданні кваліфікованої медичної допомоги і консультації тяжких хворих навколишніх сільських районів Дніпропетровської і Кіровоградської областей.

Основними напрямками роботи кафедри стоматології ФПО є навчально-методична робота у післядипломному навчанні, яка проводиться на циклах з очної інтернатури для лікарів-інтернів за фахом «Стоматологія», навчання у клінічній ординатурі та магістратурі за фахом «Хірургічна стоматологія», «Стоматологія», курсах спеціалізації чи стажування за фахом «Терапевтична, Хірургічна, Ортопедична стоматологія», тематичне та передатестаційне удосконалення за фахом «Терапевтична, хірургічна, ортопедична, загальна стоматологія».

Науковими напрямками роботи кафедри ФПО є розробка методів прогнозування росту карієсу зубів у підлітків, які мешкають у промисловому регіоні Криворіжжя, розробка схем профілактики карієсу зубів у підлітків промислового регіону та запровадження у 2000-2005 році регіональної програми профілактики карієсу зубів, захворювань тканин пародонту і СОПР, розробка ефективних схем лікування і профілактики гінгівітів та пародонтитів у хворих на вірусний гепатит В, у дітей при ортодонтичному лікуванні скупченості зубів та у хворих з переломами нижньої щелепи, вивчення розповсюдженості та розробка ефективних схем лікування і профілактики у дорослих і дітей промислового регіону з захворюваннями СОПР та обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при основних стоматологічних захворюваннях у робітників гірничорудної промисловості, дорослих і дітей промислового залізорудного регіону Криворіжжя.

За період розбудови і становлення кафедри було захищено 4 докторські і 16 кандидатських та готуються до захисту 4 кандидатські дисертації. Серед здобутків кафедри нараховується одержання понад 27 Авторських свідоцтв і Патентів України на винаходи та корисні моделі, 3 галузевих нововведень. Видавнича продукція кафедри налічує понад 750 публікацій у фахових виданнях та видання 5 навчальних посібників з грифом МОЗ України і 12 методичних посібників для лікарів-інтернів і лікарів-стоматологів.

Продовжуючи традиції, започатковані у період розбудови кафедр, співробітники кафедри і сьогодні працюють над удосконаленням навчального процесу та пошуком нових методів лікування і профілактики основних стоматологічних захворювань, особливо серед робітників гірничорудної промисловості.

Співробітники кафедри стоматології ФПО і сьогодні упевнено спрямовують свої знання і зусилля на модернізацію кафедри і запровадження сучасних методів післядипломного професійного навчання та виховання лікарів-курсантів.